29 januari 2005

Broer Konijn - werken voor de kost

In Donald Duck Nr. 5-2005 staat een verhaal van Broer Konijn dat ik geschreven heb. In de onderstaande plaatjes kun je zien hoe mijn schets van het eerste plaatje er uit zag, en wat het resultaat is nadat tekenaar José Ramon Bernadó het verhaal onder handen heeft gehad.


28 januari 2005

Machine Learning

Op vrijdag 28 januari promoveert ex-collega Floor Verdenius aan de Universteit van Amsterdam. De titel van het proefschrift is Methodological Aspects of Designing Induction-based Applications.

25 januari 2005

Brieven in Boerderij (3)

Voor de tweede keer zorgt een strip van Opa voor ingezonden brieven. Een lezer schrijft naar aanleiding van de kerststrip:
- -
Boerderij was in het verleden een redelijk christelijk blad die met de gevoelens van abonnees rekening hield. Nu lijkt het er op dat alles wordt gedaan om de laatste christelijke waarden belachelijk te maken.
De ontvangenis en geboorte van de Heere Jezus uit de maagd Maria is een groot wonder. Hij is gezonden tot een wereld die verloren was in schuld. We lezen nergens dat er farizeeërs en tollenaars in de stal kwamen kijken, maar alleen herders die de heerlijke boodschap van de engelen gehoord hadden dat hun heden geboren was Christus de Heere.
Laten we dit kerstwonder dan niet platvloers uitbeelden, maar met de herders die dit Heilige Kind aanbidden.

- -
Uiteraard is het nooit mijn bedoeling geweest om christelijke waarden belachelijk te maken. Het is spijtig dat de strip wel als zodanig is opgevat. Je kunt blijkbaar niet voorzichtig genoeg zijn.

20 januari 2005

PaleontologenspelGisteren op bezoek geweest bij Jumbo in Amsterdam om het Paleontologenspel te spelen. Maar helaas, de meneer van Jumbo vond het leuk om te spelen, maar niet leuk genoeg om in productie te nemen. Dus na een uurtje konden we terug naar huis. Om half zes vertrokken we vanaf Amsterdam Centraal, en na twee uur met de trein waren we ... terug op Amsterdam Centraal. Dankzij een wisselstoring bij Baarn. Vervolgens via Utrecht terug naar Assen. Bij elkaar zeveneneenhalf uur onderweg geweest voor een uurtje bij Jumbo. Maar het optimisme van Morris was niet stuk te krijgen. "Misschien kunnen we een treinenspel bedenken, en dan gaan we volgende week weer."

15 januari 2005

Bewonersoverleg Kloosterveen

Het bewonersoverleg van Kloosterveen heeft sinds 15 januari een website waarmee ze iedereen in Kloosterveen op de hoogte houden van de activiteiten van het bewonersoverleg. De vormgeving van de site heb ik gemaakt. Let vooral op de subtiele achtergrond met de lichtblauwe cirkels. Deze symboliseren de plattegrond van Kloosterveen, opgebouwd uit rotondes.
>> bewonersoverlegkloosterveen.nl