06 februari 2004

Nieuwe dokter in Kloosterveen

Om de onderstaande cartoon te kunnen begrijpen moet u even weten dat er een nieuwe dokter in het Gezondheidscentrum Kloosterveen is komen werken, en dat "de tweede ontsluiting" een begrip is dat met de infrastructuur van de wijk te maken heeft.

02 februari 2004

Actiecomité "ontsluit Kloosterveen"

Om de onderstaande cartoon te kunnen begrijpen moet u even weten dat er een actiecomité "ontsluit Kloosterveen" is opgericht, en dat de leden daarvan voornamelijk in de Wolvenlaan wonen.