16 november 2004

Brieven in Boerderij (2)

Alweer drie brieven in Boerderij naar aanleiding van de eerder genoemde Opa-strip. Maar deze keer ook andere geluiden. Hieronder drie citaten.

  • Wij hopen verschoond te blijven van kwetsende artikelen; 't is jammer Boerderij zo in de prullebak te gooien.
  • Wij kunnen de 'nieuwe' opa juist veel meer waarderen dan de vorige. Juist met deze nieuwe tekenaar is er meer humor, is het leuker. Ik zou zeggen: ga zo door.
  • Ik hoop dat de mensen die zich gekwetst voelen nog eens nadenken over de bedoelingen van de schrijver en zich wat toleranter opstellen.

02 november 2004

Brieven in Boerderij (1)

Het weekblad Boerderij bevat maar liefst 4 ingezonden brieven over de Opa-strip van 19 oktober. Enkele citaten:

  • Leven en dood zijn niet iets om een strip over te maken, en zeker niet om mee te spotten.
  • Ik hoop dat u er op toeziet, dat geen bijdragen meer geplaatst worden die aanstootgevend zijn.
  • Opa spot met de dood en begraven worden.
  • De Opa-strip was aanstootgevend en getuigde van weinig piĆ«teit voor nabestaanden van overledenen.

Hieronder kunt u de strip lezen, als u wilt.

Ik wist wel dat de strip op het randje was, maar had toch geen ingezonden brieven verwacht. Eerlijk gezegd heb ik in de schrijf-fase nog overwogen om de strip niet te maken, maar dan om een heel andere reden. Opa is namelijk een strip voor boeren, en dit plot heeft geen landbouw-specifiek onderwerp. Het had bij wijze van spreken ook de familie Doorzon of Fortuin kunnen overkomen.